Monday, 2019-06-24, 12:53 PM

Welcome Guest | RSS

ВЕСЕЛА УЧИЛНИЦА


Пред да влезете  и да ја отворите вртатата на нашата училница прочитајте го нашиот рецепт за успешен почеток на оваа учебна година.

За овој рецепт потребно е:
1 лажица НАПОРНА РАБОТА
2 лажици ЗАБАВА И ДРУГАРУВАЊЕ
1 лажица ЕНТУЗИЈАЗАМ
1 лажица КРЕАТИВНОСТ
1 лажица КОМУНИКАЦИЈА
1 лажица СОРАБОТКА
ПОДГОТОВКА: Сите состојки заедно се мешаат
.piZap.com free online photo editor, fun photo effects
Пред неа ќе ја забележите и огласната табла на која се поставени распоредот на часови, плановите за дополнителна и додатна настава и информации со кои навремено ги известуваме нашите родители.
piZap.com free online photo editor, fun photo effects
Сега преку многу наши фотографии ќе ве водиме на една изложба, каде ќе ја запознаете нашата весела училница. Секој во неа се грижи за чистотата, внимаваме да не фрламе отпадоци насекаде, освен во корпата за отпадоци, се грижиме за цвеќињата со нивно навремено полевање, ѓубрење и засадување нови.
piZap.com free online photo editor, fun photo effects
Се грижиме за нашите компјутери, светлосната енергија, за распределбата на прибор и материјали.  Ние сме организирани во тимови за грижата на училницата, тие ротираат еднаш неделно. Тука се и нашите правила за кои се договоривме  и се трудиме секојдневно да ги применуваме во нашето однесување.
piZap.com free online photo editor, fun photo effects

piZap.com free online photo editor, fun photo effects
Секојдневно го негуваме нашето пријателство со меѓусебно помагање, соработка, дружење, играње, пеење, работа во групи, тимови... Си имаме и дванаесет совети како да задржиме пријател и содадеме нови пријателства.


piZap.com free online photo editor, fun photo effects

 Се трудиме да ја збогатиме нашата училница со многу наши трудови, изработки од активности, цртежи...