Monday, 2019-06-24, 12:53 PM

Welcome Guest | RSS

Video: Flashcards


„Кога ќе пораснам сакам да бидам наставник"

На оваа страна може да ги погледнете сите активности кои се реализираа во овој проект под раководство на одделенските наставнички Нела Слезенкова Никовскаи Тајна Тренкоска


Активности и изготовки од учениците со употреба на Микрософт алатките и апликациите
Video: Photosynth.MPG

Video: Angela Photo Story.wmv