Monday, 2019-06-24, 12:54 PM

Welcome Guest | RSS

Математика со размислување
Наставна содржина: Низа на броеви, собирање броеви со премин  до 1000 - повторувањеИГРА „БОРБА ЗА ЦИФРИ"

Повикувам двајца ученици за да застанат пред табелите (прикажани подолу). На мој знак тие почнуваат да бројат од 99 до 122, по ред. Секој треба да го именува гласно бројот, а воедно треба да го пронајде во табела и да го прецрта или покаже со стапче. Победник е оној кој прв ќе стигне да ги пронајде сите броеви.