Monday, 2019-06-24, 12:52 PM

Welcome Guest | RSS

Македонски јазик
Следење на цртан филм „Големата лага"


Сите активности за реализација на овој час се изведени во училница, со користење на детските лаптопи. Додека го следеа цртаниот филм учениците беа целосно насочени кон неговата содржина, бидејќи визуелно го восприемаа, сето тоа ќе го погледнете низ нашите активности кои ќе следат сега:

Во прилог може да ја симнете: дневна подготовка, чек листа за оценување по македонски јазик, чек за оценување на компјутер, работен лист „скелетен приказ"

Може да ја видите и нашата презентација и да ја симнете:

Видео запис од релизираниот час